Financieel

Financieel

Stichting Help Straatkinderen zet zich in voor de strijd tegen armoede. Iedere bijdrage helpt. Steun SHS met uw donatie en draag met uw gift bij aan ontwikkelingshulp.

U kunt uw gift overmaken op:
NL61 RABO 0152 1970 01
t.n.v. Stichting Help Straatkinderen
te Kampen

Stichting Help Straatkinderen is door de Belastingdienst aangewezen al Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)