Partner organisaties

Partner organisaties

Fundatia Charis

Dankbaar zijn wij voor de samenwerking met Fundatie Charis in Floresti. In het voorjaar van 2010 zijn wij in contact gekomen met Yvonne en Marien Kroon, wat heeft geresulteerd in een vruchtbare samenwerking.Marien en Yvonne wonen en werken al meer dan 10 jaar in Roemenië en hebben vanuit het niets een organisatie opgebouwd in Floresti, een dorp vlakbij Cluj-Napoca.Hier wonen zo'n 1500 Roma onder vaak schrijnende omstandigheden. Fundatia CHaris voert o.a. de volgende programma's uit om deze mensen toekomst perspectief te bieden:
- Bouwprojecten
- Family Care
- Kinderprogramma
- Tienerprogramma
- Sociale werkplaats

Voor meer informatie over Fundatia Charis:
www.stcharis.org


Fundatia Prorroma/Proromi

Cluj-Napoca, een stad in Transylvanië,
Roemenië. Hier wonen Roma aan de rand van de stad, nabij en op een vuilnisbelt. ProRroma probeert voor deze mensen het bestaan dragelijker te maken door verschillende projecten uit te voeren.\In juli 2011 werd er contact gelegd met Frank en Rita Stout, die namens ProRroma werken in de sloppenwijk Pata-Rat. Hieruit is een mooie samenwerking ontstaan, waardoor SHS bij kan dragen aan het werk onder Roma die moeten (over)leven van wat de vuilnisbelt hen biedt.

Frank en ritawerken vanuit drie pijlers:
- Redding
- Scholing
- Integratie

SHS is dankbaar voor de samenwerking en hoopt dat wij in de toekomst nog meer kunnen bijdragen aan dit belangrijke werk.
Voor meer informatie over het werk van ProRomi / ProRroma:
www.proromi.nl & www.zody.eu