Over ons

Over ons

SHS is voornamelijk actief in Roemenië, waar duizenden kinderen onder erbarmelijke omstandigheden moeten opgroeien. Met name de situatie van de Roma is zeer schrijnend en kinderen leven in extreme armoede.

SHS wil hier iets aan doen. Zo wordt ondersteuning geboden aan stichtingen die werkzaam zijn onder deze Roma-bevolking in Roemenië. Kinderen krijgen naschoolse opvang en alle andere zorg die ze nodig hebben.

SHS voert o.a. de volgende projecten uit:

- Bouwprojecten voor arme families
- Uitzenden van vrijwilligers
- Verstrekken van Microkrediet
- Organiseren van een voedselproject voor kinderen die op een vuilnisbelt wonen
-Sponsoring van tieners, waardoor ze een opleiding kunnen volgen

Wij geloven dat er in Nederland veel mensen zijn die willen helpen, maar niet weten waar en hoe ze zich kunnen inzetten. Graag leggen wij die verbinding tussen ' vraag en aanbod' . Wij willen niet gevangen worden in de hulpvraag en kiezen ervoor om aan te sluiten bij bestaande initiatieven. Hierdoor is er continuïteit in de zorg; die gaat ook door als wij weer weg zijn.