Nieuws

oriëntatiereis

SHS heeft de afgelopen maanden contact gelegd met verschillende stichtingen die werkzaam zijn in Roemenië om te bespreken of/wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ruben Mulder en Bertram van Leusen (de harde kern van de groep met de gouden handjes) gaan vandaag naar Roemenië. Het doel van hun reis is om namens SHS de projecten te bezoeken en zo een goed beeld te krijgen van de inhoud van de projecten, de mogelijkheid tot samenwerken en het soort groep dat bij het project past.  Wordt vervolgd........

Uitdelen van voedselpakketten rond Kerst

Rond kerst hebben Bert en Margriet  550 voedselpakketten uitgedeeld op en rondom Pata Rât.
Hieraan heeft onder andere SHS kunnen meehelpen. 
Ook hebben we drie gezinnen een goede kachel kunnen geven zodat ze warm de winter in kunnen.
Dit kunnen we mogelijk maken door de gulle giften van onze sponsoren. Heel hartelijk bedankt hiervoor!

 

voedselpakketten uitdelen met kerst

Margriet en Bert Looij willen met kerst graag voedselpakketten uitdelen aan ruim 500 mensen op en rondom Pata Rât. 
Hiervoor is €1000,- nodig. Wij willen hen graag helpen om dit mogelijk te maken. Wilt u hier ook aan meehelpen?

Dan kunt u uw gift overmaken op:
NL61 RABO 0152 1970 01 
t.n.v. Stichting Help Straatkinderen
te Kampen
o.v.v. voedselpakketten Pata Rat

voedselpakketten

Mooie opbrengst benefietavond Limitless

Gisteravond was het afscheidsconcert van Limitless. Voor een volle zaal hebben ze voor het laatst opgetreden. Naast de geweldige muziek, stond de avond in het teken van het werk van Stichting Help Straatkinderen. Deze avond heeft ruim de €700,- opgebracht. Een super mooie opbrengst waar we heel blij en dankbaar voor zijn. Dit geld wordt besteed aan kachels, het pamperproject en voedselpakketten.

concert Limitless

sponsors voor kachels gezocht

Bert en Margriet Looij willen graag alle huisjes op Pata Rât voorzien van een kachel. Deze kachels worden gebruikt om het huis te verwarmen en om op te koken. Een kachel kost €150,-. Hiervoor willen we graag geld inzamelen zodat zoveel mogelijk gezinnen deze winter een goede kachel hebben. Wilt u hieraan meehelpen?

U kunt uw gift overmaken op:
NL61 RABO 0152 1970 01 
t.n.v. Stichting Help Straatkinderen
te Kampen
o.v.v. kachel Pata Rat

 

Limitless' allerlaatste optreden