Bestuur

Bestuur

De bestuurders van SHS zetten zich vrijwillig in om de doelstellingen van SHS te behalen. Van bestuurdersbezoldiging is geen sprake. Eveneens zijn er geen leningen of garanties verstrekt aan bestuursleden.

Het bestuur van Stichting Help Straatkinderen bestaat uit:
-       Ruben Mulder, voorzitter
-       Rinanda van Leusen-Aalberts, secretaris
-       Jonné de Kimpe, penningmeester
-       Bertram van Leusen, bestuurslid
-       Jenny Bosman-Overweg, bestuurslid