Beleid

Beleid

Stichting Help Straatkinderen (SHS) wil mensen helpen die getroffen zijn door armoede of om andere redenen het niet kunnen redden in een samenleving. Wij richten ons voornamelijk op (straat) kinderen/ zwerfjongeren, maar ondersteunen ook andere projecten die gericht zijn op armoedebestrijding en ontwikkelingswerk. Vanuit onze Christelijke identiteit willen wij de liefde van Christus gestalte geven in concrete

SHS wil een stichting zijn die verbindt. Mensen uit Nederland die iets willen betekenen voor de mensen in Roemenië verbinden wij met projecten die bij hen passen. Hierdoor willen wij ook van betekenis zijn voor vrijwilligers uit Nederland. Mensen komen wat brengen in Roemenië, maar komen vaak rijker terug.

Het bestuur en de leden van SHS werken nauw samen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Samen streven het bestuur en de leden de visie en  na, en geven dit handen en voeten door actief te sturen op de kernwaarde van SHS.

SHS werkt met kortlopende projecten, zodat zij niet gevangen wordt in de zorgvraag. Door haar internationale netwerk is SHS bekend met de zorgvraag en behoefte. Aan deze acute behoefte koppelt zij groepen en individuen die graag iets voor hun naaste willen doen. Het doel van SHS is vraag en aanbod koppelen, waarbij SHS dit traject en de uitvoering begeleidt. Het streven geldt ook op financieel gebied. Dat betekent dat een project pas doorgang kan vinden als de financiële middelen ontvangen of toegezegd zijn, dan wel dat een deel kan worden gefinancierd uit algemene giften en bijdragen.

Jaarlijks ontvangt SHS giften van particulieren, kerken en instellingen. Hiervoor zijn wij onze donateurs zeer dankbaar.