Home

Wat wij doen

SHS richt zich voornamelijk op het helpen van (straat) kinderen / zwerfjongeren.

Waar wij dat doen

Voornamelijk in Roemenië.

Hoe wij dat doen

Door o.a. voedselhulp, onderwijs, jeugdactiviteiten, huizenbouw en reparatie.

"Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op"

SHS

Wie wij zijn...

SHS is voornamelijk actief in Roemenië, waar duizenden kinderen onder erbarmelijke omstandigheden...
Lees meer...

Projecten

Wat wij doen

Jaarlijks hebben wij meerdere projecten in Roemenië. Actuele en reeds gerealiseerde projecten vind u hier ...
Lees meer...

Meedoen?

Iedereen kan meedoen!

Ben jij een handige klusser of beschik jij over een ander bruikbaar talent? Meld je aan voor één van onze projecten! ...
Lees meer...

Doneer

Help de straatkinderen

Met jou donatie voed je letterlijk de straatkinderen in Roemenië. Wij zijn een ANBI geregistreerde instelling, waardoor jou gift aftrekbaar is...
Lees meer...

Welkom op de website van Stichting Help Straatkinderen

Stichting Help Straatkinderen (SHS) wil mensen helpen die getroffen zijn door armoede of om andere redenen het niet kunnen redden in een samenleving. Wij richten ons voornamelijk op (straat) kinderen/ zwerfjongeren, maar ondersteunen ook andere projecten die gericht zijn op armoedebestrijding en ontwikkelingswerk. Vanuit onze Christelijke identiteit willen wij de liefde van Christus gestalte geven in concrete daden. Armoedebestrijding, ontwikkelingswerk en gerechtigheid brengen waar dat mogelijk is, zien wij als een belangrijke taak. Wij willen ondersteuning bieden aan mensen die dit het hardste nodig hebben en maken daarbij geen onderscheid tussen ras of religie.

Sinds 2010 zijn wij onder de naam Stichting Help Straatkinderen actief onder met name Roma (Zigeuners) in Roemenië. Gedreven door de liefde van Christus willen wij hen bijstaan in hun nood en concreet iets veranderen in hun leven.